Nápověda k aplikaci "Názvy míst"

Vítejte v aplikaci "Názvy míst", která mapuje tradiční názvy míst okolo nás.


Prohlížení

Pro prohlížení objektů je možné použít mapu. V měřítku vyšším jak 1:300000 jsou vidět názvy obcí s informací, kolik míst se v této obci nachází. V měřítku 1:100000-1:300000 se nachází podrobnější lokality obcí, ve kterých se názvy nachází. V nižším měřítku se pak nachází samotné názvy s různými ikonkami podle druhu názvu.

Rovněž je možné využít vyhledávače - lze hledat jednak názvy v krajích, okresech nebo obcích, nebo podle dalších kritérií jako je typ toponyma.

Při zobrazení ikonek názvů lze po rozkliknutí vyčíst podrobné informace o místu a také příběhy dotazovaných respondentů, jsou-li k dispozici.


Vysvětlivky ikonek názvů

  agronymum - název označující zemědělský objekt (např. pole, louka, les)

  hodonymum - označující cesty a objekty s nimi související (např. pěšina, silnice, ulice, křižovatka, most, tunel)

  hydronymum - název označující objekty související s vodou (např. potok, řeka, rybník, pramen)

  místní název - název obce nebo místní části

  oronymum - název označující objekty vertikální členitosti zemského povrchu (např. kopec, hora, údolí)

  název označující objekty vázané na bydlení (např. dům, hospodářský objekt, objekty občanské vybavenosti)


Vkládání a editace

Tato aplikace umožňuje vkládání nových názvů a editaci těch stávajících. Pro vložení nového názvu klikněte na tlačítko Přidat název. Tlačítko pro úpravu stávajících názvů naleznete na detailu názvu. Po načtení příslušného formuláře budete moci vyplnit základní informace o názvu a jeho lokalizaci. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. U každé položky je uvedena nápověda.

Registrace

Vkládání a editace názvů je možná i bez registrace. Můžete se ale registrovat a získat tak určité uživatelské výhody? Budete mít například stálý přehled o Vámi vložených místech a budete se moci k nim snadno vracet a upravovat je. Můžete si také založit oblíbená místa a sledovat jejich status a jednodušeji komunikovat se správci projektu.

V případě problémů, dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte.